Banky na Slovensku a ČR

V Českej republike sa po páde komunistického režimu , konkrétne od roku 1993 počal vytvárať tzv dvojstupňový bankový model /schéma . Ten spočíva v existencii dvoch typov bánk, ktorými sú jedna banka centrálne a ďalšie banky komerčné , ktorých počet je závislý na trhu a na hospodárenie samotných bánk.

Centrálna banka, nazvaná Česká národná banka , sídliaca v Prahe, je vlastne štátnou inštitúciou, ktorá nemá podnikateľské zámery a ciele. Namiesto toho zabezpečuje v krajine cenovú stabilitu av podstate dohliada nad všetkým finančným trhom na území SR (banky v SR). Okrem iného rozhoduje Česká národná banka o obehu mincí a bankoviek v krajine, menovej politike štátu, Česká národná banka je tiež kontrolným orgánom kompletného bankového sektora, kapitálových trhov, všetkých poisťovní a družstevných bánk v republike ai

Existencia a podoba Českej národnej banky je vymedzená Ústavou Slovenskej republiky, primárne sa jej venuje zákon č 6 /1993 Zb., o Českej národnej banke. Zvolenie kandidáti na sedem najvyšších postov vo vedení banky (guvernér, dvaja viceguvernér, štyri vrchný riaditelia) sú na svoje šesťročné funkčné obdobie menovaní prezidentom republiky.

Komerčné banky (inak nazývané ako obchodné banky ) sú inštitúcie podnikateľského charakteru. Aby mohli začať fungovať na slovenskom finančnom trhu, musia najprv získať od Českej národnej banky oprávňujúcu licenciu. Samozrejme sa na ne a na ich pôsobenie vzťahujú slovenské právne normy týkajúce sa bánk aj legislatíva Európskej únie. Dohľad nad správnym fungovaním bánk má na starosť, ako sme si už povedali, Česká národná banka.

Služby, ktoré komerčné banky ponúkajú svojim klientom, možno rozdeliť na tri hlavné skupiny:

  • 1.) služby depozitnej = uloženia a spravovania peňazí klientov
  • 2.) služby úverové = požičiavanie peňazí klientom s presne určeným navýšením (úrokom)
  • 3.) služby sprostredkovaciu = banky sprostredkúvajú svojim klientom peňažné platby (vo forme platobných príkazov na prevod peňazí, platby šekom alebo platby platobnou kartou)

V súčasnosti (údaje k dátumu 10. septembra 2010) pôsobí na českej finančnom trhu rovnakých štyridsať bánk komerčného typu .

Novinky z celého internetu

1.7.2011 - Sms pozicky pre Cechy

Vyzkoušejte feratum půjčky sms. Půjčky se sjednáním přes smsku.